Gratis telefonisch advies en bestelling
+31616140932

Betalen met iDEAL

Verzending binnen

2-3 dagen

Verzending

vanaf €59,00

Testfase

100 dagen

Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht moet u ons (Bellfor - Eine Marke der Marsapet GmbH, Apostelpfad 7, 53332 Bornheim, Duitsland, kontakt@bellfor.info, telefoon: +31616140932) in kennis stellen van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

U kunt ook het voorbeeld van het opnameformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring elektronisch invullen en indienen op onze website. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn aankondigt.

Gevolgen van de intrekking

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleverancier die wij aanbieden). Wij zullen dezelfde betaalmiddelen gebruiken die door u in de oorspronkelijke transactie werden gebruikt voor een dergelijke terugbetaling, tenzij uitdrukkelijk anders met u overeengekomen en in geen geval zal u voor een dergelijke terugbetaling worden aangerekend. We kunnen weigeren om de terugbetaling te weigeren totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van welke van de twee het eerst komt.

U zult de Goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping van deze Overeenkomst, aan ons retourneren of leveren. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen, die normaal gesproken per post kunnen worden geretourneerd, zijn voor uw rekening. Wij dragen de kosten voor de terugzending van de goederen die vanwege hun aard normaal gesproken niet per post kunnen worden teruggezonden. U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en functie van de goederen.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– An Bellfor - Een handelsmerk van Marsapet GmbH, Apostelpfad 7 , 53332 Bornheim, kontakt@bellfor.info, Duitsland

– Ik/wij (*) verklaar hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*) te annuleren

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam (namen) van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen voor papieren communicatie)

– Afspraak

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.