Gratis telefonisch advies en bestelling
+31616140932

Betalen met iDEAL

Verzending binnen

2-3 dagen

Verzending

vanaf €59,00

Testfase

100 dagen

Herroepingsrecht

Herroepingsinstructie

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop u of een andere dan de door u aangewezen vervoerder de goederen in ontvangst heeft genomen. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Marsapet GmbH, Apostelpfad 7, 53332 Bornheim, kontakt@bellfor.info, telefoon: +31616140932) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde monsteropnameformulier, dat niet verplicht is.

U kunt ook elektronisch het formulier voor het intrekken van het monster of een andere ondubbelzinnige verklaring op onze website nl.bellfor.info invullen en indienen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen voor alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Wij zullen dezelfde betaalmiddelen gebruiken die u in de oorspronkelijke transactie voor een dergelijke terugbetaling hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen en in geen geval wordt u voor een dergelijke terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen weigeren om terug te betalen totdat we de Goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de Goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

U dient de Goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit Contract, aan ons te retourneren of te leveren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.


Uw Marcel Hoffmann, Marsapet GmbH